Главная страница » Новости » Город и регион » Викладач СумДУ отримав премію Національної академії наук України

Викладач СумДУ отримав премію Національної академії наук УкраїниПрезидія Національної академії наук України присудила премії для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2020 року.

Серед переможців – старший викладач кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету, кандидат фізико-математичних наук Ярослав Кравченко.

Молодий учений СумДУ удостоєний премії за наукову роботу «Комплексні дослідження процесів фазоутворення, мікротопології та механічних характеристик багатошарових покриттів на основі (TiAlSiY)N/MeN(Me=Mo,Cr,Zr)».

Наукові дослідження Ярослава Кравченка, присвячені вивченню структурно-фазового стану та механічних властивостей багатошарових нітридних покриттів, набули розвитку в рамках його дисертаційної роботи, а подальша академічна мобільність та співпраця з дослідниками із різних країн стали значним стимулом для розширення сфери наукових інтересів.

Зокрема, проєкт науковця «Дослідження розвитку біосумісних та протиінфекційних протезів», що передбачав міждисциплінарну роботу на межі фізики та біомедицини, а саме: розробку та синтез нового класу наноламінатних біоінертних покриттів з антибактеріальними властивостями та розробку біорозсмоктуваного матеріалу для кісткових імплантатів із можливістю 3D-друку, отримав грант на дослідження від Фонду біотехнологічної ініціативи US-Ukraine Foundation Biotech Initiative.

Добавить в: