Главная страница » Новости » Город и регион » У СумДУ розглянули питання якості підготовки медичних фахівців

У СумДУ розглянули питання якості підготовки медичних фахівців8 квітня у Сумському державному університеті відбулося засідання вченої ради, на якому першим питанням було проаналізовано стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукової діяльності у Медичному інституті.

Вчена рада відзначила, що в підрозділі виконуються заходи, спрямовані на вдосконалення організації освітньої діяльності, на підвищення якості підготовки фахівців, у тому числі через використання нових форм та методів навчання і покращення методичної бази, проводиться робота щодо підготовки науково-педагогічних кадрів, розвитку наукових досліджень та зміцнення наукового потенціалу. Зокрема, створено нові наукові підрозділи – ЦККНО «Центр біомедичних досліджень» та українсько-шведський дослідницький центр SUMEYA.

Разом з тим, вчена рада визначила низку заходів щодо активізації роботи структурного підрозділу СумДУ з певних напрямків.

На пошуку ефективних шляхів зростання показників успішності Медичного інституту наголосив голова вченої ради Анатолій Васильєв. Він зауважив, що колектив підрозділу має чимало здобутків і здатен на примноження досягнень.

Вагому роль Медичного інституту, де навчається 3 тис. здобувачів освіти, у розвитку Сумського державного університету відзначив і ректор Василь Карпуша. Він подякував колективу за плідну роботу, утім, підкреслив необхідність вирішення нагальних питань, зокрема, щодо кадрового забезпечення на окремих кафедрах, а також через розробку відповідної стратегії оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази структурного підрозділу.

Крім того, вчена рада на черговому засіданні розглянула питання про стан медико-профілактичного забезпечення та створення відповідних умов для оздоровлення співробітників і здобувачів освіти. Зазначалося, що університет має потужну інфраструктуру спортивно-оздоровчих та лікувальних споруд, до складу якої входить 40 діючих об’єктів для проведення спортивно-оздоровчих заходів, Університетська клініка, оснащена сучасним обладнанням, на базі якої надаються оздоровчі і медико-профілактичні послуги. У форматі оздоровчої роботи реалізується робота спортивних секцій, проводяться різноманітні змагання, впроваджуються заходи популяризації рухової активності. В університеті розвивається понад 40 видів спорту, поширюються популярні серед молоді види масових занять спортом, співробітникам та особам, що навчаються, надаються усі можливості для реалізації активного відпочинку та оздоровлення.

Крім окреслених питань, вчена рада на черговому засіданні затвердила документи загальноуніверситетської нормативної бази та надала рекомендації до друку навчально-наукових видань, підготовлених фахівцями університету.

Добавить в: