Главная страница » Новости » Город и регион » СумДУ отримав зразкову акредитацію освітньої програми рівня доктор філософії за спеціальністю «Економіка»

СумДУ отримав зразкову акредитацію освітньої програми рівня доктор філософії за спеціальністю «Економіка»Рішення щодо зразкової акредитації освітньої програми (ОП) рівня доктор філософії за спеціальністю «Економіка» було прийняте 17 листопада на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Зразковий рівень акредитації присвоюють освітній програмі, що має інноваційний та взірцевий характер.

У числі інноваційних та взірцевих елементів освітньої діяльності СумДУ за цією освітньою програмою, відзначених експертами, є:

 • досвід визнання результатів навчання, отриманих в ході програми міжнародного стажування;
 • чіткі правила зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті;
 • дистанційні методи онлайн-навчання були характерні для освітньої програми ще до запровадження карантинних заходів в Україні;
 • практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах (у 2016-2020 рр. на кафедрах, де працюють наукові керівники аспірантів, виконувалися більше 30 НДР (у тому числі 10 держбюджетних НДР та експертні роботи за договорами з органами місцевого самоврядування);
 • обсяг фінансування науково-дослідних робіт, виконуваних науковцями, що задіяні на ОП, у період 2016-2020 рр. за госпрозрахунковою тематикою - 1,87 млн грн, а за держбюджетною тематикою - майже 5 млн грн;
 • за результатами виконаних науково-дослідних робіт у період 2016-2019 рр. за даним науковим напрямом отримано більше 30 охоронних документів на різноманітні методики та їх автоматизацію, у тому числі за участю аспірантів;
 • п’ять викладачів ОП входять до редколегій закордонних видань, які індексуються БД Scopus, WoS. На базовій кафедрі 4 викладачі працюють редакторами таких журналів та підготували 3 спецвипуски Scopus/WoS журналів швейцарського видавництва Inderscience Publishers, починаючи із 2018 року;
 • висока публікаційна активність науково-педагогічного персоналу ОП, в тому числі у журналах, включених до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science , а також високі індекси цитування у цих базах;
 • формат навчання, який не просто імітує реальні умови, а фактично забезпечує умови та супровід викладачів-експертів у відповідних сферах на етапах підготовки, просування, презентації та виконання реальних дослідницьких проєктів, заявок на фінансування, підготовки та рецензування наукових статей;
 • публікації аспірантів за кордоном, в тому числі у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science;
 • залучення до навчального процесу іноземних науковців та професіоналів з США, Канади, Великобританії, Бельгії тощо;
 • функціонування в ЗВО Центру розвитку кадрового потенціалу навчального закладу (навчання в ньому НПП СумДУ є безкоштовним) та запровадження накопичувальної системи підвищення кваліфікації;
 • репозитарій СумДУ згідно з рейтингом Webometrics Transparent Ranking of Repositories за кількістю документів, проіндексованих Google Scholar, посів 35 місце серед усіх світових репозитаріїв, 29 місце серед інституційних репозитаріїв світу та 1 місце серед репозитаріїв України. У 2019 році бібліотека СумДУ стала переможцем у номінації "Великі бібліотеки" конкурсу "Бібліотека року 2019" Української бібліотечної асоціації, за втілення проєктів "Читання змінює нас і все навколо" та "Зелена бібліотека".

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти вже успішно акредитовано більше 10-ти освітніх програм СумДУ.

Добавить в: