Главная страница » Новости » Город и регион » Вчена рада СумДУ визначила подальші кроки розвитку вишу

Вчена рада СумДУ визначила подальші кроки розвитку вишу15 жовтня в онлайн-режимі відбулося засідання вченої ради Сумського державного університету під головуванням т.в.о. ректора Анатолія Васильєва.

Зокрема, колегіальний орган управління університету розглянув підсумки роботи у 2019-2020 н.р. та визначив основні завдання щодо формування контингенту осіб, які навчаються за усіма освітніми, освітньо-науковими рівнями, курсами та формами навчання на 2020–2021 н.р.

У доповідях Юрія Мерзлякова, директора Департаменту доуніверситетської освіти та профорієнтаційної роботи, Івана Козія, відповідального секретаря приймальної комісії, Станіслава Мелейчука, директора Центру заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання та Антона Бойка, завідувача відділу докторантури та аспірантури, відзначалось, що в університеті виконується різноплановий комплекс заходів, спрямованих на формування якісного контингенту здобувачів освіти. Успішними є результати прийому студентів на перший курс на основі повної загальної середньої освіти: за денною формою навчання прийом збільшився на 15,6%, за заочною формою – на 22,1%, загальний контингент аспірантів зріс на 23,3%. До того ж, у 2020 році СумДУ – у числі кращих ЗВО України за результатами рейтингового списку вступників на бюджетну форму навчання, таким чином підтвердив свої лідерські позиції та статус одного з провідних вишів України.

Перший проректор СумДУ Василь Карпуша наголосив увагу на принципових питаннях, пов’язаних з формуванням контингенту здобувачів освіти. Зокрема, він зауважив, що від якості цієї роботи залежить збереження робочих місць наукових та науково-педагогічних працівників. Також перший проректор проаналізував причини втрати і, навпаки, збільшення контингенту бакалаврів та магістрів з окремих спеціальностей.

За результатами розгляду прийнято низку рішень для забезпечення достатніх кількісних та якісних показників формування контингенту здобувачів освіти в університеті, зокрема, через підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг бакалаврських та магістерських освітніх програм, започаткування нових ліцензованих спеціальностей та формування привабливого іміджу вже існуючих, розширення заходів з популяризації спеціальностей та пошук нових форм профорієнтаційної роботи (насамперед з використанням соціальних мереж та розширення інших онлайн-форм).

«Університет повинен розвиватися. Нова ситуація, пов’язана з пандемією, потребує використання нових методів менеджменту та нових форм організації роботи», - наголосив голова вченої ради, т.в.о. ректора СумДУ Анатолій Васильєв.

У цьому плані очільник університету відзначив роботу з віртуальної академічної мобільності за співпраці з провідними вишами світу кафедри управління та кафедри економіки.

На завданнях інформаційно-рекламної діяльності у своїй доповіді закцентував увагу проректор Володимир Любчак. Він наголосив на важливості ефективного, точного та своєчасного донесення інформації до всіх зацікавлених цільових аудиторій.

Проректор відзначив успішну роботу в цій діяльності, про що свідчить закріплення в суспільстві іміджу СумДУ як високорейтингового університету світового рівня, посилення рівня залучення аудиторії. Цьому, за його словами, сприяла низка заходів, зокрема, підвищення якості корпоративних інформаційних ресурсів, активна робота у соцмережах, представлення діяльності університету у загальноукраїнських і обласних медіа, оновлення візуальної складової бренду вишу, розширення та оновлення асортименту сувенірної продукції, друкованих інформаційних матеріалів про СумДУ, у тому числі англійською мовою, налагодження системи внутрішнього інформування співробітників, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти.

Керівник Координаційного центру гуманітарної політики Ніна Світайло зауважила на важливості посилення соціальної місії в проведенні інформаційно-рекламної діяльності, представлення її на рівні з навчальною та дослідницькою складовими.

У рішенні вченої ради визначено пошук кращих шляхів поєднання традиційних інформаційно-комунікаційних технологій та новітніх підходів в умовах пандемії.

Також колегіальний орган управління університету прийняв рішення про створення навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту шляхом об’єднання навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького і навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС».

Крім того, на вченій раді затверджено положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора СумДУ, про порядок обрання представників колективу для участі у виборах, квоти за відповідними категоріями виборців та структурними підрозділами, утворено спеціалізовані вчені ради з метою проведення разових захистів дисертацій, дано рекомендації до видання низки наукових праць та навчально-методичних підручників і посібників, підготовлених науковцями університету.

Добавить в: