Главная страница » Новости » Город и регион » СумДУ отримав зразкову акредитацію освітньої програми


ObyavaBilsheSumy705x80

СумДУ отримав зразкову акредитацію освітньої програмиРішення щодо зразкової акредитації за бакалаврською освітньою програмою "Психологія" було прийняте 16 червня на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Серед інноваційних та взірцевих елементів освітньої діяльності СумДУ (зокрема, і за цією освітньою програмою) експертами були відзначені:

  • багаторівнева система забезпечення якості освітньої діяльності в університеті та широка імплементація кращих зарубіжних практик та досвіду, набутого в міжнародних проєктах СумДУ;
  • наявні практики врахування пропозиції усіх груп стейкхолдерів, у тому числі студентів, викладачів та роботодавців;
  • активне залучення практиків до формування змісту освітньої діяльності, навчальної роботи в аудиторіях та проведення практичних занять безпосередньо на базах практики;
  • технології реалізації здобувачами індивідуальних освітніх траєкторій та можливості вільного вибору дисциплін;
  • інформаційна прозорість діяльності, а також зручність і своєчасність системи інформування учасників освітнього процесу;
  • розвиненість інфраструктури для наукової роботи та соціальної підтримки учасників освітнього процесу.

Унікальною особливістю освітньої програми "Психологія" в СумДУ зазначено її орієнтацію на дуальний підхід, що реалізується в наближенні умов навчання до виробництва та залученні студентів до участі в різноманітних практичних проєктах.

Національним агентством вже успішно акредитовано 9 освітніх програм СумДУ

(жодна з акредитованих освітніх програм не отримала умовної акредитації).

Добавить в: